Rabu, 28 Desember 2011

Tugas B . Sunda


BIANTARAJudul biantara      : Tarekah Ngeunaan Seni Tradisi

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah Wassukru ala niamilah. Wassolatu Wassalam ala Rosulillah. Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa maw walah amma ba’du


L
angkung tipayun mangga urang panjatkeun puja sinareng puji ka dzat Illahi Robbi  , anu  parantos nakdirkeun urang sadaya . Alhamdulillah dina danget ieu simkuring tiasa ngiring aub janten patandang dina ieu pasanggiri biantara Tarekah Ngeunaan Seni Tradisi . Maksadna teu aya sanes mung hoyong diajar nyarios dina basa sunda. Dina ieu waktos simkuring bade nyobi medar perkawis “Tarekah Ngeunaan Seni Tradisi” . Mugi aya mangfaatna kanggo ngahirup-huripkeun deui ieu seni tradisi anu ayeuna katinggalna meh pareum.
Hirup jeung mekarna kasenian , salawasna luyu jeung kabutuh masyarakatna , tangtu wae dina kamekaranana oge baris kapangaruhan ku kaayaan lingkungan jeung paneka jaman . Lamun urang nyoreang ka tukang , fungsi kasenian dina jaman bihari raket patalina jeung upacara adat. Ari kiwari geus robah jadi pintonan pikeun hiburan. Robahna teh lain dina fungsina wungkul, tapi deuih dina prak-prakan magelarkeunnana .
Hadirin nu ku simkuring di hormat

Salaku urang sunda geus jadi kawajiban urang pikeun miara seni tradisi sunda , ulah nepi ka seni tradisi urang teh diaku ku bangsa lain . Kumargi kitu , hayu urang wangun Jawa Barat teh jadi propinsi anu luhur ajen seni tradisina .

Hadirin anu mulya

Rupina heunteu panjang anu kapisanggem , harepan urang mugia naon anu di pedarku simkuring sing aya manfaatna .

Wabillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

SURAT


Ø  Surat Dines

PAMARENTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
SMP Negeri 1 Pasir Muncang
Jalan Raya Pasir Muncang No . 32 Telepon ( 022 ) 7914976

Bandung , 25 November 2011Nomor             : 13/12/SMP/2011
Lampiran         : -
Perihal             : Uleman rapat

Kahatur
Orang tua / Wali siswa
di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.
Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Dina harepan urang sadaya dina kaayaan sehat wal’afiat.Amin.
Salajengna dina rangka persiapan Ujian Sakola Berstandar Nasional(UASBN)
siswa-siswi kelas IX SMP Negeri 1 Pasir Muncang  2011 / 2012 .  Aya hal - hal anu penting ,  kukituna sim kuring salaku Komite Sakola ,  ngundang Bapa miwah Ibu supados sumping dina acara rapat nu bade dilaksanakeun :
Dinten/Kaping : 25 November 2011
Tabuh              : 09:00 dugi ka rengse
Tempat           : Aula SMP Negeri 1 Pasir Muncang
Kumargi pentingna acara ieu , diharepkeun kahadirannana . Hatur nuhun kana perhatosannana

Wassalamualaikum.Wr.WbKapala sakola

      Dra. Indarsah,M.M.pd
          NIP. 198885023
Ø  Surat Pribadi

Bandung , 25 November 2011
Kahatur
Ua Lilis
di
Bogor

Assalamu’alaikum Wr . Wb

Ua , kumaha damang ? Mugi – mugi dina danget ieu Ua sakulawargi daramang . Sawangsulna , Ani oge dina danget ieu mah sehat .
Nu mawi Ani nyerat teh sono ka Ua . Maksadna mah kesasih payun upami pere sakola Ani hoyong ameng ka Bogor . Insyaallah bade ngabring sareng apa sareng mamah  . Etang – etang piknik . Engke di Bogor saurna bade ameng ka Taman Safari sareng ka Kebon Raya .
      Ua rupina sakitu kapihatur hapunten bilih aya basa anu kirang mernah .Wassalam

Ani Aryani

Tembang / Kawih
Malati di Gunung Guntur

Malati di Gunung Guntur
seungitna sungkeman ati
bodas sésétraning asa
jadina tina mumunggang leuweung larangan.

Malati di Gunung Guntur
hanjakal henteu dipetik
béja geus aya nu boga
ngahaja melak di dinya tara guriang.

Ayeuna kurang geus jauh
malati sosoca gunung
boa geus aya nu metik duka kusaha.

Kamari jol aya beja
malati ratna mumunggang
majar can aya nu metik duka kunaon.

Malati di Gunung Guntur
ligar dina panineungan, na panineungan
na saha nu baris metik
kuring mah da puguh jauh
biheung kadongkang. 
SISINDIRAN


Ø  Rarakitan

a.       Mèmèh ngagelarkeun kasur,
Samak heula ambeh rinèh.
Mèmèh ngagorèngkeun batur,
Riksa heula awak manèh.
b.       Aya listrik di masigit
Caangna ka pabrik Kina
Aya istri jangkung alit
Endahna kabina-bina
c.        Baju hideung kancing tangan
Dikaput ku mérang awi
Nu hideung matak teu nangan
Sing émut ka diri abdi
d.       Baju soéh tatambalan
Kaput gedé jarumatna
Daék sotéh ngawulaan
Lamun hadé rumawatna
e.       Baju tablo dibulao
Kembangna katuncar mawur
Ari bogoh ti baréto
Terang-terang geus ku batur

Ø  Paparikan

a.       Sing getol nginum jajamu,
Nu guna nguatkeun urat.
Seng getol neangan ilmu,
Nu guna dunya akhèrat.
b.       Batur mah ka Margacinta,
Kuring mah ka Nagrak baè.
Batur mah dipikacinta,
Kuring mah ditolak baè.
c.        kaduhung kuring ka Lémbang
ka Lémbang ka Cibiana
kaduhung kuring kagémbang
kagémbang kieu rasana
d.       sapanjang jalan Soréang
moal weléh diaspalan
sapanjang tacan kasorang
moal weléh diakalan
e.       meuli wajit jeung jawadah
kapaké hajat kiparat
masing rajin nya ibadah
kapaké dunya akhérat

Ø  Wawangsalan


a.       Belut sisit saba darat,
Kapiraray siang wengi.
b.       Cucuk basa Malayuna
duriat henteu laksana
c.        Beulit cinggir simpay réma
ulah lali ka sim abdi
d.       Monyét hideung sisi leuweung
susah nu taya tungtungna
e.       Péso pangot ninggang lontar
acan katuliskeun diri
f.         Piunjuk duméh rék wangsul
sanés abdi rék cilimit
g.       Asal hiji jadi dua
temah matak sesah ati
h.       Baku sok ngalebu badag
reueus keur sareng jeung istri
i.         Cau gedé ngan sasikat
taya teuing bagja diri cau
     j.    Désémber tangtu ditéma
          geulisna lir widadari


Mujikalisasi / Puisi


Bakal Pisah
Ayeuna abdi didieu ..
Sasareungan sareng anjen ..
Seuseurian babareungan ..
Di sakola ieu ..

Abdi henteu bisa nyaram ..
Abdi teu bisa ngahalangan ..
Lamun geus datang waktuna ..
Urang bakal papisah  ..

Engke mah moal bisa ..
Babarengan deui, di sakolaan ieu ..
Pisah ngahontar cita.cita ..
Keur pikahareupeun nu gumbira..

Karangan Eksposisi

Ø  Manfaat tutuwuhan pikeun kasehatan

Judul    : Daun Sirih


D
aun sirih teh asli ti Indonesia , biasana daun sirih teh didaharna make cara dikunyah . Lamun ngunyah daun sirih teh sok dikaitkeun sareng panyakit kangker mulut sareng pembentukan  squamous cell carcinoma anu sifatna  malignan.
Batang sirih teh warnana coklat kahejoan , bentukna buleud . Bentuk daunna jiga jantung sareng ngaluarkeun bau lamun diremes .Panjangna sakitar 5 – 8 cm lamun lebarna 2 – 5 cm . Dibungana aya daun anu ngalindungan ± 1 mm bentukna buleud panjang . Akarna tunggang , buleud sareng warnana coklat kakonengan .
`               Minyak atsiri dina daun sirih ngandung minyak terbang ((betIephenol), seskuiterpen, pati, diatase, gula sareng zat samak nu bisa ngabunuh kuman , antioksidasi sareng fungisida. Khasiat dina daun sirih nyaeta bisa ngaleungitkeun bau badan anu ditimbulkeun tina bakteri . Daun sirih oge tiasa nahan pendarahan , nyembuhkeun gangguan saluran pencernaan . Daun sirih oge bisa ngaluarkeun dahak , luruhkeun ludah , hemostatik sareng nahan pendarahan . Biasana sirih teh obat kangge mimisan , dipake 2 lembar daun , diwasuh heula terus digulung abuskeun kairung . Daun sirih ngandung bahan aktif fenol sareng kavikol nu bisa dimanfaatkeun jadi pestisida nabati keur hama .
Daun sirih bisa nyembuhkeun panyakit : batuk , sariawan , bronchitis , jerawat , kaputihan , nyeri huntu , DBD , bau baham , haid , asma , jsb .

Ø Cara nyieun kadaharan

Judul    : Cara nyieun comro

C
 omro atawa combro nyaéta kadaharan has ti Jawa Barat . Comro dijieun tina parudan sampeu anu dibentuk buleud atawa lonjong anu bagian jerona dieusian sambel oncom nu saterusna digoréng, mangkana kadaharan ieu dingaranan comro anu mangrupa singketan tina oncom di jero. Kadaharan ieu leiwih ngeunah lamun didahar waktu haneut kénéh.

            Lamun rek nyieun comro , kudu disiapkeun heula bahan – bahanna . Bahan – bahan kanggo nyieun comro teh nyaeta : 500 gram hui/sampe anu tos dikupas sareng diparud , 2 sendok teh uyah . Bahan nyieun eusi comro : 200 gram oncom anu tos halus , 1 saledri , 3 sendok minyak keur numis . Bahan kanggo bumbuna : 4 cabe rawit , 2 cabe berem , 4 bawang berem , 2 bawang bodas , uyah sareng gula .

            Cara nyieun isi comro , cabe sareng bawang kedah ditumis heula . Teras asupkeun oncok , asuk , bere 100 ml cai . Masak sampe ka cai teh beak . Asupkeun saledri sampe kalayu , angkat , tiriskeun . Campur hiu anu tos diparud sareng uyah . Ambil 1 – 2 sendok adonan , bijieun baruleud terus ditipkeun , bere 1 / 2 sendok makan adonan ditengahna , tutup bentuk jadi buleud . Goreng make seneu sedeng sampe ka warna kacoklatan , tiriskeun .


Artikel

Judul artikel          : Panyakit TBC ( tuberkolosis )

M
 imitina tina batuk anu leuwih ti tilu poe . Bisa oge batuk anu ngaluarkeun darah . Bakal ngarasakeun demam . Panyakit TBC mangrupa salah sahiji panyakit anu bisa niwaskeun kusabab obat nu didahar teu bisa ngalawankuman nu dijero , lamun teu diinum eta obat sacara taratur .
Ieu panyakit disebabkeun ku bakteri mycobac terium tuberculosis anu bisa nular lewat percikan ludah .
      Lamun aya anggota keluarga anu ngalaman kawas kitu , urang kudu buru – buru mariksakeun kadokter . Kusabab panyakit batuk sering dianggap sapele . Padahal eta panyakit tiasa newaskeun mun teu buru – buru dibawa kadokter jeung bisa nularkeun kanu sejena .


Sabtu, 24 Desember 2011

Ceritaku =)

ALUMNI


     Pertama ketemu kamu waktu ulangan umum , kamu orangnya biasa aja pake kacamata  tingginya gajauh beda sama aku . Aku duduk dimeja pertama depan guru kamu duduk dimeja ketiga dari aku . Kenal kamu lebih jauh lagi lewat facebook , aku sih yang add kamu duluan soalnya aku penasaran sama kamu . Dari situ kamu sering komentar status aku , chatting , kirim pesan dinding pula . hahaha :D

     Gatau kenapa kalo sehari kamu gakomentar status aku rasanya sepi . Ehh ternyata aku suka sama kamu (?) Aku kaget waktu kamu ngaku – ngaku jadi pacar aku sama dia . HHH pedahal seneng sih :D Waktu kamu sms aku pertamanya aku gatau itu kamu , soalnya smsnya aneh gituu . Paling sebel smsan sama kamu tuuhh P E N D I N G, soalnya kalo pending tuh ampun banget deh . Kalo ketemu kamunya cuek kaya yang gakenal aku #JLEB

     Makin sini aku udah suka banget malah sayang sama kamu . Aku tau waktu kamu sms sebenernya kamu nembak aku tapi kamunya gamau ngejelasin . Kamu mau ngomong tapi kamunya malu – malu . Yajelas aku K E S E L digituin mulu sama kamu , tapi aku tetep sabar ko =)

     3 bulan kamu gada kabar soalnya kamu sibuk buat ngurusin sekolah . Semenjak itu kamu udah gapernah komunikasi sama aku . Dari situ sih aku niatnya mau lupain kamu tapi gabisa , soalnya kamu datang lagi ke kehidupan aku . Apa mau dikata aku nerima kamu lagi di kehidupan aku HHH iyalah akunya juga masih sayang sama kamu .

     Tapi sayang , kamu cuma ngasih HARAPAN KOSONG buat aku . Aku udah sabar nunggu kamu tapi balesan kamu kaya gini , kamu udah punya pacar ‼ Aku jelas C E M B U R U sama kamu , aku udah gamau tau lagi tentang kamu . AKU UDAH LUPA SEMUA TENTANG KAMU Sekarang aku gakan liat kebelakang , tapi liat kedepan kemasa depan yang akan datang tanpa kamu ‼ Aku udah cap kamu jadi cowo Pemberi Harapan Palsu ‼